Nokia 5228 - Správy celulárneho vysielania

background image

Správy celulárneho vysielania

Vyberte položku Menu > Správy a možnosť Voľby > Správy operátora.
Celulárne vysielanie (služba siete) umožňuje prijímať od poskytovateľa služieb

správy týkajúce sa rôznych tém, napríklad počasia alebo dopravnej situácie.

Informácie o dostupných témach a príslušných číslach si vyžiadajte od svojho

poskytovateľa služieb. Táto služba nemusí byť dostupná vo všetkých regiónoch.