Nokia 5228 - Hlasová voľba

background image

Hlasová voľba

Zariadenie automaticky vytvorí hlasovú voľbu pre kontakty. Ak si chcete vypočuť

syntetizovanú hlasovú voľbu, vyberte kontakt a zvoľte položku Voľby > Detaily

hlasovej voľby. Prejdite na podrobnosti kontaktu a vyberte položku Voľby >

Prehrať hlasovú voľbu.

Uskutočňovanie hovorov

© 2010 Nokia. Všetky práva vyhradené.

38

background image

Volanie pomocou hlasovej voľby

Upozornenie: Používanie hlasových menoviek môže byť problematické

napríklad v hlučnom prostredí alebo v tiesni, preto by ste sa nikdy nemali spoliehať

výlučne na voľbu hlasom.
Pri používaní hlasovej voľby sa využíva reproduktor. Keď vyslovujete hlasovú voľbu,

držte telefón v neveľkej vzdialenosti od tváre.
1. Ak chcete aktivovať hlasovú voľbu, na domácej obrazovke stlačte a podržte

tlačidlo Volať. Ak používate kompatibilný headset s tlačidlom headsetu, hlasovú

voľbu spustíte stlačením a podržaním tlačidla headsetu.

2. Ozve sa krátky zvukový signál a zobrazí sa výzva Teraz hovorte. Zreteľne

vyslovte uložené meno kontaktu.

3. Prístroj prehrá syntetizovanú hlasovú voľbu rozpoznaného kontaktu

vo zvolenom jazyku telefónu a zobrazí meno a číslo. Ak chcete hlasovú voľbu

zrušiť, vyberte položku Skonči.

Ak je pre jedno meno uložených niekoľko čísel, môžete vysloviť aj meno a typ čísla,

napríklad mobil alebo telefón.