Nokia 5228 - Uskutočnenie konferenčného hovoru

background image

Uskutočnenie konferenčného hovoru

Telefón podporuje konferenčné hovory najviac medzi šiestimi účastníkmi vrátane

vás.
1. Zavolajte prvému účastníkovi.
2. Ak chcete zavolať inému účastníkovi, vyberte položku Voľby > Nový hovor.

Prvý hovor sa podrží.

3. Ak chcete po prijatí nového účastníka zapojiť prvého účastníka do

konferenčného hovoru, vyberte položku

.

Ak chcete do hovoru pridať nového účastníka, zavolajte mu a pridajte nový hovor

do konferenčného hovoru.
Ak sa chcete súkromne rozprávať s jedným z účastníkov, vyberte položku .
Prejdite na účastníka a vyberte položku . Konferenčný hovor sa na telefóne

podrží. Ostatní účastníci môžu v konferenčnom hovore pokračovať.
Do konferenčného hovoru sa vrátite výberom položky

.

Ak chcete niektorého účastníka vyradiť z konverzácie, vyberte položku ,

prejdite na meno účastníka a vyberte položku .

4. Aktívny konferenčný hovor ukončíte stlačením tlačidla Koniec.