Nokia 5228 - Kopírovanie kontaktov alebo obrázkov zo starého zariadenia

background image

Kopírovanie kontaktov alebo obrázkov zo starého

zariadenia

Chcete skopírovať dôležité informácie z predchádzajúceho kompatibilného

zariadenia Nokia a čo najskôr začať používať nové zariadenie? Pomocou aplikácie

Pr. medzi tel. môžete bezplatne kopírovať napríklad kontakty, záznamy z kalendára

a obrázky do nového zariadenia.
Vyberte položku Menu > Aplikácie > Nast. telef. a Prenos dát.
Ak staré zariadenie Nokia neobsahuje aplikáciu Pr.

medzi tel., nové zariadenie ju môže poslať v správe.

Otvorte správu v starom zariadení a postupujte podľa

pokynov.
1. Vyberte zariadenie, ku ktorému chcete pripojiť

svoje zariadenie, a spárujte ich. Musí byť aktívne

pripojenie Bluetooth.

2. Ak druhé zariadenie vyžaduje prístupový kód,

zadajte ho. Prístupový kód môžete určiť sami a

musí sa zadať v oboch zariadeniach. V niektorých

zariadeniach sa prístupový kód nemení.

Podrobnejšie informácie nájdete v používateľskej

príručke k príslušnému zariadeniu.
Prístupový kód je platný len pre aktuálne

pripojenie.

3. Vyberte príslušný obsah a položku OK.