Nokia 5228 - Lišta kontaktov

background image

Lišta kontaktov

Ak chcete pridať kontakt na domácu obrazovku, na domácej obrazovke vyberte

položku > Voľby > Nový kontakt a postupujte podľa inštrukcií.

Váš prístroj

© 2010 Nokia. Všetky práva vyhradené.

28

background image

Ak chcete komunikovať s kontaktom, vyberte príslušný kontakt a jednu z uvedených

možností: Zavolanie kontaktu.

Pošlite správu príslušnému kontaktu.

Obnovenie webových zdrojov kontaktu.
Ak chcete spolu s kontaktom zobraziť niektorú z predchádzajúcich komunikačných

udalostí, vyberte príslušný kontakt. Ak si chcete prezrieť detaily komunikačnej

udalosti, vyberte príslušnú udalosť.
Ak chcete zatvoriť zobrazenie, vyberte položku Voľby > Ukonči.