Nokia 5228 - Moje videá

background image

Moje videá

V zložke Moje videá sa ukladajú všetky videoklipy. Načítané videoklipy a videoklipy

nahrané prostredníctvom kamery prístroja možno zobraziť v samostatných oknách.
Vyberte položku Menu > Aplikácie > Videocentr..
Vyberte položku Voľby a z týchto možností:
Obnoviť načítanie — Obnovenie prerušeného alebo neúspešného načítavania.

Zrušiť načítanie — Zrušenie načítavania.

Detaily o videoklipe — Zobrazte informácie o videoklipe.

Nájsť — Vyhľadajte videoklip. Zadajte hľadaný výraz zodpovedajúci názvu

súboru.

Stav pamäte — Pozrite si veľkosť dostupnej a použitej pamäte.

Zoradiť podľa — Zatrieďte videoklipy. Vyberte požadovanú kategóriu.

Videocentrum Nokia

© 2010 Nokia. Všetky práva vyhradené.

83

background image

Presunúť a kopírovať — Presuňte alebo skopírujte videoklipy. Vyberte položku

Kopírovať alebo Presunúť a zvoľte požadované miesto.