Nokia 5228 - Prístup k menu

background image

Prístup k menu

Ak chcete otvoriť menu, stlačte tlačidlo Menu.
Ak chcete otvoriť aplikáciu alebo zložku v menu, vyberte príslušnú položku.

Začíname

© 2010 Nokia. Všetky práva vyhradené.

22