Nokia 5228 - Pisanje beležk

background image

Pisanje beležk

Izberite Meni > Aplikacije > Pisarna > Beležke. Beležko napišete tako, da

izberete Možnosti > Nova beležka. Dotaknite se polja za vnos beležke, vnesite

besedilo in izberite .
V Beležke lahko shranite prejete datoteke z golim besedilom (zapis datoteke .txt).