Nokia 5228 - Predvajanje video posnetkov

background image

Predvajanje video posnetkov

Izberite Meni > Aplikacije > RealPlayer.
Video posnetek predvajate tako, da izberete Video posnetki in posnetek.
V glavnem prikazu aplikacije si seznam nazadnje predvajanih datotek ogledate

tako, da izberete Nazadnje predv..
Na seznamu video posnetkov se pomaknite na posnetek, izberite Možnosti in med

naslednjim:
Uporabi video posnetek — Dodelite video posnetek vizitki ali ga nastavite za

ton zvonjenja.

Druge aplikacije

© 2010 Nokia. Vse pravice pridržane.

103

background image

Označi/Odznači — Označite predmete na seznamu, če jih želite poslati ali

zbrisati več hkrati.

Prikaži podrobnosti — Poglejte podrobnosti o izbranem predmetu, na primer

obliko zapisa, ločljivost in trajanje.

Nastavitve — Uredite nastavitve za predvajanje videa in pretakanje.
V prikazih Video posnetki, Nazadnje predvajano in Povezave za pretakanje so morda

na voljo naslednje ikone orodne vrstice:

Pošlji — Pošljite video posnetek ali povezavo za pretakanje.

Predvajaj — Predvajajte video posnetek ali video, ki se pretaka.

Zbriši — Izbrišite video posnetek ali povezavo za pretakanje.

Odstrani — Odstranite datoteko s seznama Nazadnje predvajano.