Nokia 5228 - Slovar

background image

Slovar

Izberite Meni > Aplikacije > Pisarna > Slovar.

Druge aplikacije

© 2010 Nokia. Vse pravice pridržane.

105

background image

Če želite prevesti besede iz enega jezika v drugega, vnesite besedilo v iskalno polje.

Ko vnašate besedilo, naprava predlaga besede, ki bodo prevedene. Če želite prevesti

besedo, jo izberite s seznama. Vsi jeziki morda niso podprti.
Izberite Možnosti in nato izberite med temi možnostmi:
Poslušaj — Poslušajte izbrano besedo.

Zgodovina — Iskanje že prevedenih besed, ki ste jih prevedli med trenutno sejo.

Jeziki — Spremenite izhodiščni ali ciljni jezik, prenesite jezike z interneta ali

odstranite jezik iz slovarja. Iz slovarja ni mogoče odstraniti angleškega jezika.

Poleg angleškega imate lahko nameščena še dva jezika.

18. Nastavitve

Nekatere nastavitve je morda določil že ponudnik storitev in jih ne boste mogli

spremeniti.

Nastavitve telefona

Nastavitve datuma in ure

Izberite Meni > Nastavitve in Telefon > Datum in čas.
Izberite med naslednjim:
Čas — Vnesite trenutni čas.

Časovni pas — Izberite svojo lokacijo.

Datum — Vnesite datum.

Zapis datuma — Izberite zapis datuma.

Ločilo datuma — Izberite znak, ki loči dneve, mesece in leta.

Zapis časa — Izberite zapis ure.

Ločilo časa — Izberite znak, ki loči ure in minute.

Vrsta ure — Izberite vrsto ure.

Opozorilni ton ure — Izberite ton budilke.

Trajanje dremeža — Prilagodite trajanje dremeža.

Delavniki — Izberite delovne dneve. Bujenje lahko nato na primer nastavite le

za delovne dni.