Nokia 5228 - Snemalnik

background image

Snemalnik

Izberite Meni > Glasba > Snemalnik.
Z aplikacijo Snemalnik lahko posnamete zvočne beležke in telefonske pogovore.
Snemalnika ne morete uporabljati med aktivnim podatkovnim klicem ali povezavo

GPRS.
Če želite posneti zvočni posnetek, izberite .
Če želite snemanje končati, izberite .

Druge aplikacije

© 2010 Nokia. Vse pravice pridržane.

104

background image

Če želite zvočni posnetek poslušati, izberite .
Če želite izbrati kakovost snemanja in mesto, kamor želite shranjevati zvočne

posnetke, izberite Možnosti > Nastavitve.
Če želite posneti telefonski klic, med klicem odprite snemalnik glasu in izberite

. Med snemanjem bosta oba udeleženca klica v rednih časovnih razmakih

zaslišala pisk.