Nokia 5228 - Nastavitve Upravitelja aplikacij

background image

Nastavitve Upravitelja aplikacij

Izberite Meni > Nastavitve in Upravit. aplikacij.
Izberite Nastavitve namestitev in med temi možnostmi:
Nameščanje aplikacij — Izberite, ali dovolite nameščanje programske opreme

za Symbian, ki nima preverjenega digitalnega podpisa.

Druge aplikacije

© 2010 Nokia. Vse pravice pridržane.

102

background image

Prev. certifikat ob pov. — Izberite, če želite pred nameščanjem aplikacije

preveriti spletne certifikate.

Privzeti spletni naslov — Nastavite privzeti spletni naslov, ki ga boste

uporabljali za preverjanje spletnih certifikatov.