Nokia 5228 - O Upravitelju aplikacij

background image

O Upravitelju aplikacij

Izberite Meni > Nastavitve in Upravit. aplikacij.
V Upravitelju aplikacij lahko vidite, kateri paketi programske opreme so nameščeni

v vaši napravi. Ogledate si lahko podrobnosti o nameščenih aplikacijah, odstranite

aplikacije in določite nastavitve namestitev.
V napravo lahko namestite naslednje vrste aplikacij in programske opreme:
● aplikacije JME s pripono .jad. ali .jar, ki temeljijo na tehnologiji Java™;
● druge aplikacije in programsko opremo, primerno za operacijski sistem Symbian

s pripono .sis ali .sisx.

● Grafični vmesniki s datotečno končnico .wgz
Nameščajte le programsko opremo, ki je združljiva z vašo napravo.