Nokia 5228 - Odstranitev aplikacij

background image

Odstranitev aplikacij

Izberite Meni > Nastavitve in Upravit. aplikacij.
Paket programske opreme odstranite tako, da izberete Nameščene ap. >

Možnosti > Odstrani. Izberite Da, da dejanje potrdite.
Če odstranite programsko opremo, jo lahko znova namestite samo, če imate izvirni

programski paket ali njegovo varnostno kopijo. Če odstranite programski paket,

najverjetneje ne boste več mogli urejati datotek, ustvarjenih s to programsko

opremo.
Če je odstranjeni programski paket potreben za delovanje drugega programskega

paketa, utegne ta paket prenehati delovati. Podrobnosti najdete v dokumentaciji

nameščene programske opreme.