Nokia 5228 - O Upravitelju datotek

background image

O Upravitelju datotek

Izberite Meni > Aplikacije > Pisarna > Upr. datot..
Z upraviteljem datotek lahko brskate po datotekah v napravi, na pomnilniški kartici

ali združljivem zunanjem pogonu, jih upravljate in odpirate.

Druge aplikacije

© 2010 Nokia. Vse pravice pridržane.

98

background image

Razpoložljive možnosti so odvisne od pomnilnika, ki ga izberete.