Nokia 5228 - Urejanje pomnilniške kartice

background image

Urejanje pomnilniške kartice

Podatke na pomnilniški kartici lahko zbrišete, tako da jo formatirate, ali pa jih

zaščitite z geslom.
Izberite Meni > Aplikacije > Pisarna > Upr. datot..
Preimenovanje ali formatiranje pomnilniške kartice — Izberite Možnosti >

Možnosti pomn. kartice in želeno možnost.
Zaščita pomnilniške kartice z geslom — Izberite Možnosti > Geslo pomnil.

kartice.
Te možnosti so na voljo samo, če je v napravo vstavljena združljiva pomnilniška

kartica.