Nokia 5228 - Budilka

background image

Budilka

Izberite Meni > Aplikacije > Ura.
Če želite nastaviti nov alarm, izberite Novo opozor.. Določite čas alarma. Izberite

Ponavljanje in nastavite, ali želite, da se alarm ponavlja, ter kdaj naj se ponavlja,

nato pa izberite Končano.
Vključena in izključena bujenja pregledate tako, da izberete Opozorila. Ko je

budilka vključena, je prikazan znak . Ko je vključena ponovitev bujenja, je

prikazan znak .
Bujenje odstranite tako, da izberete Opozorila, se pomaknete na bujenje in

izberete Možnosti > Zbriši opozorilo.
Če želite izklopiti alarm, ko ta preteče, izberite Ustavi. Če želite nastaviti dremež,

izberite Dremež. Če je naprava med alarmom izklopljena, se samodejno vklopi in

začne zvoniti.
Če želite nastaviti čas dremeža, izberite Možnosti > Nastavitve > Trajanje

dremeža.
Če želite spremeniti ton opozorila, izberite Možnosti > Nastavitve > Opozorilni

ton ure.