Nokia 5228 - Nastavitev ure in datuma

background image

Nastavitev ure in datuma

Izberite Meni > Aplikacije > Ura.
Izberite Možnosti > Nastavitve in nato izberite med temi možnostmi:
Čas — Nastavite uro.

Datum — Nastavite datum.

O Trgovini Ovi

© 2010 Nokia. Vse pravice pridržane.

96

background image

Samodejno posodablj. ure — Nastavite omrežje tako, da bo samodejno

posodabljalo uro, datum in časovni pas za napravo (omrežna storitev).