Nokia 5228 - Razvrščanje slik in videov

background image

Razvrščanje slik in videov

Izberite Meni > Galerija.
Izberite Slike in vid. pos. > Možnosti in nato izberite med temi možnostmi:

Galerija

© 2010 Nokia. Vse pravice pridržane.

78

background image

Možnosti mape — Datoteke v mape premaknete tako, da izberete Premakni

v mapo. Novo mapo ustvarite tako, da izberete Nova mapa.

Razvrsti — Datoteke v mape kopirate tako, da izberete Kopiraj. Datoteke v

mape premaknete tako, da izberete Premakni.

Prikaži po — Datoteke si oglejte po datumu, naslovu ali velikosti.

12. Video center Nokia

Video center Nokia (omrežna storitev) omogoča nalaganje in pretakanje video

posnetkov iz združljivih internetnih video storitev po paketni povezavi. Video

posnetke lahko tudi prenesete iz združljivega računalnika v svojo napravo in jih

predvajate v Video centru.
Če z uporabo dostopnih točk za paketne povezave nalagate video posnetke, lahko

to pomeni, da bo naprava prenašala velike količine podatkov po mobilnem omrežju

vašega ponudnika storitev. Informacije o stroških prenosa podatkov lahko dobite

pri ponudniku storitev.
V napravi so morda že vnaprej nastavljene storitve.
Ponudniki storitev lahko ponujajo brezplačno vsebino ali pa jo zaračunavajo.

Preverite cene v storitvi ali pri ponudniku storitev.

Gledanje in nalaganje video posnetkov

Povezava z video storitvami

1. Izberite Meni > Aplikacije > Video center.
2. Če se želite povezati s storitvijo, ker bi radi namestili video storitve, izberite

Dodaj nove storitve in nato želeno video storitev v katalogu.

Gledanje video posnetka

Če želite brskati po vsebini nameščenih video storitev, izberite Video viri.
Vsebina nekaterih video storitev je razdeljena v kategorije. Če želite prebrskati video

posnetke, izberite kategorijo.