Nokia 5228 - Glasba Ovi

background image

Glasba Ovi

V storitvi Glasba Ovi (omrežna storitev) lahko iščete, brskate, kupujete in prenašate

glasbo, ki jo nato prenesete v napravo.
Izberite Meni > Glasba > Glasba Ovi.
Če želite prenašati glasbo, se morate najprej registrirate v storitev.
Prenašanje glasbe lahko vključuje dodatne stroške in prenos večjih količin podatkov

(omrežna storitev). Za informacije o stroških prenosa podatkov se obrnite na

ponudnika storitev.
Za dostop do storitve Glasba Ovi morate imeti v napravi veljavno internetno

dostopno točko. Za povezovanje s storitvijo Glasba Ovi boste morda morali izbrati

dostopno točko.
Izbira dostopne točke — Izberite Privzet. dostopna točka.
Razpoložljivost in videz nastavitev storitve Glasba Ovi se lahko razlikujeta.

Nastavitve so morda tudi vnaprej določene in jih ne boste mogli urejati. Nastavitve

boste morda lahko spreminjali med brskanjem po storitvi Glasba Ovi.
Spreminjanje nastavitev v storitvi Glasba Ovi — Izberite Možnosti >

Nastavitve.

Glasba

© 2010 Nokia. Vse pravice pridržane.

67

background image

Storitev Glasba Ovi ni na voljo za vse države ali regije.