Nokia 5228 - Nastavitve podcastov

background image

Nastavitve podcastov

Nokia Podcasting odprete tako, da izberete Meni > Glasba > Podcasting.
Preden lahko uporabljate storitev Nokia Podcasting, morate določiti nastavitve

povezave in nalaganja.
Preden uporabite druge povezave, pri ponudniku storitev preverite pogoje in cene

podatkovnih storitev. Neomejena naročnina na podatkovne storitve na primer

omogoča prenašanje velikih količin podatkov, stroški pa so vsak mesec enaki.

Nastavitve povezav

Če želite urediti nastavitve povezave, izberite Možnosti > Nastavitve >

Povezava in med naslednjimi možnostmi:
Privzeta dostopna točka — Izberite dostopno točko, da določite povezavo z

internetom.

URL storitve iskanja — Določite spletni naslov storitve za iskanje poddaj, ki jo

boste uporabljali.

Nastavitve za nalaganje

Če želite urediti nastavitve nalaganja, izberite Možnosti > Nastavitve > Naloži

in med naslednjimi možnostmi:
Shrani v — Izberite, kam želite shranjevati podcaste.

Posodobi interval — Določite, kako pogosto se podcasti posodabljajo.

Datum naslednje posod. — Določite datum naslednje samodejne posodobitve.

Čas naslednje posod. — Določite uro naslednje samodejne posodobitve.

Glasba

© 2010 Nokia. Vse pravice pridržane.

68

background image

Samodejno posodabljanje se začne samo, če je izbrana določena privzeta

dostopna točka in če je aplikacija Nokia Podcasting zagnana. Če aplikacija ni

odprta, se funkcija samodejnega posodabljanja ne zažene.

Omejitev nalaganja (%) — Izberite delež pomnilnika, rezerviranega za

naložene poddaje.

Če je omej. prekoračena — Določite, kaj se zgodi, če naložene datoteke

presežejo omejitev.

Če aplikacijo nastavite na samodejno nalaganje podcastov, lahko to pomeni, da bo

naprava prenašala velike količine podatkov po mobilnem omrežju vašega

ponudnika storitev. Informacije o stroških prenosa podatkov lahko dobite pri

ponudniku storitev.
Privzete nastavitve obnovite tako, da v prikazu nastavitev izberete Možnosti >

Obnovi privzeto.