Nokia 5228 - Poddaje

background image

Poddaje

Izberite Meni > Glasba > Predv.glasbe in Poddaje.
Epizode poddaje imajo tri stanja: nikoli predvajano, delno predvajano in v celoti

predvajano. Če je stanje »delno predvajano«, se epizoda naslednjič predvaja od

mesta, kjer se je nazadnje ustavila. Če je stanje »nikoli predvajano« ali »v celoti

predvajano«, se epizoda predvaja od začetka.