Nokia 5228 - Predvajanje skladbe ali poddaje

background image

Predvajanje skladbe ali poddaje

Izberite Meni > Glasba > Predv.glasbe.
1. Izberite kategorije, da bi našli želeno skladbo ali poddajo.
2. Predmet predvajate tako, da ga izberete na seznamu.
Potem ko posodobite zbirko skladb in poddaj v napravi, boste morda morali osvežiti

ustrezni knjižnici. Vse predmete, ki so na voljo, dodate v knjižnico tako, da izberete

Možnosti > Osveži knjižnico.
Za nekatere pesmi so na voljo besedila. Če jih želite prikazati, izberite Možnosti >

Pokaži besedila.
Če želite prekiniti predvajanje, izberite ; če želite nadaljevati, izberite .
Če želite pesem previti naprej ali nazaj, izberite in pridržite ali .
Na naslednji predmet se premaknete tako, da izberete

. Na začetek predmeta se premaknete tako, da

izberete . Na prejšnji predmet se pomaknete tako, da

znova izberete v dveh sekundah po tem, ko se je

pesem ali poddaja začela.
Če želite aktivirati ali deaktivirati naključno predvajanje

( ), izberite Možnosti > Naključno zaporedje.
Če želite ponoviti trenutni predmet ( ), vse predmete

( ) ali deaktivirati ponavljanje, izberite Možnosti >

Ponovi.
Če predvajate poddaje, sta naključni vrstni red in

ponavljanje samodejno deaktivirana.
Glasnost spremenite tako, da pritisnete tipko za

nastavljanje glasnosti.
Če želite spremeniti ton predvajanja glasbe, izberite

Možnosti > Izenačevalnik.

Glasba

© 2010 Nokia. Vse pravice pridržane.

64

background image

Če želite spremeniti ravnovesje zvoka in stereo učinek ali okrepiti nizke tone,

izberite Možnosti > Nastavitve.
Če se želite vrniti na domači zaslon, medtem ko predvajalnik še naprej deluje v

ozadju, pritisnite tipko za konec.
Predvajalnik zaprete tako, da izberete Možnosti > Izhod.