Nokia 5228 - Seznami predvajanj

background image

Seznami predvajanj

Izberite Meni > Glasba > Predv.glasbe in Sez. predvajanja.
Podrobnosti o seznamu predvajanja pogledate tako, da izberete Možnosti >

Podrob. sezn. predvaj..

Ustvarjanje seznama predvajanja

1. Izberite Možnosti > Nov seznam predvaj..
2. Vnesite ime za seznam in izberite V redu.
3. Izberite Da, če bi radi dodali skladbe zdaj, ali Ne, če jih boste dodali pozneje.
4. Če ste izbrali Da, izberite izvajalce, da bi našli skladbe, ki jih želite dodati na

seznam. Izberite Dodaj, da bi dodali predmete.
Seznam skladb pod imenom izvajalca prikažete tako, da izberete Razširi.

Seznam skladb skrijete tako, da izberete Strni.

5. Ko končate izbiranje, izberite Končano.

Če je v napravi združljiva pomnilniška kartica, se seznam predvajanja shrani

nanjo.

Pozneje lahko dodate več skladb tako, da med pregledovanjem seznama izberete

Možnosti > Dodaj pesmi.
Če želite na seznam predvajanja dodati skladbe, albume, izvajalce, zvrsti ali

skladatelje, lahko v različnih prikazih glasbenega menija izberete želeni predmet

in Možnosti > Dodaj na seznam predv. > Shranjen sezn. predv. ali Nov

seznam predvaj..

Glasba

© 2010 Nokia. Vse pravice pridržane.

65

background image

Skladbo odstranite s seznama tako, da izberete Možnosti > Odstrani. S tem

skladbe ne zbrišete iz naprave, ampak samo s seznama predvajanja.
Če želite prerazvrstiti pesmi na seznamu predvajanja, izberite tisto, ki bi jo radi

premaknili, in Možnosti > Uredi seznam predvaj.. Premaknite pesem na želeno

mesto in izberite Odloži. Če želite premakniti še katero pesem, jo izberite, nato

izberite Zajemi, pesem premaknite na želeno mesto in izberite Odloži. Preurejanje

seznama končate tako, da izberete Končano.