Nokia 5228 - Upravljanje radijskih postaj

background image

Upravljanje radijskih postaj

Izberite Meni > Glasba > Radio.
Shranjene postajo poslušate tako, da izberete Možnosti > Kanali in na seznamu

izberete postajo.
Postajo odstranite ali preimenujete tako, da izberete Možnosti > Kanali >

Možnosti > Zbriši ali Preimenuj.
Želeno frekvenco ročno nastavite tako, da izberete Možnosti > Nastavi postaje >

Možnosti > Ročno iskanje.

Glasba

© 2010 Nokia. Vse pravice pridržane.

70

background image

10. Kamera

Ta naprava podpira zajem slike v ločljivosti 1600 x 1200 slikovnih pik. Ločljivost slik

v tem priročniku je lahko na videz drugačna.

Vklop kamere

Kamero vklopite tako, da pritisnete sprožilec.

Zajem slike

Nadzorni gumbi in kazalniki za fotografiranje

V iskalu za fotografiranje je prikazano naslednje:

1 — Znak načina
2 — Drsnik za približanje. Če želite omogočiti ali onemogočiti delovanje drsnika za

približanje, tapnite zaslon.
3 — Ikona zajema
4 — Nastavitve zajema
5 — Kazalnik stopnje napolnjenosti baterije
6 — Kazalnik ločljivosti slike.
7 — Števec slik (prikazuje ocenjeno število slik, ki jih še lahko posnamete pri trenutni

nastavitvi kakovosti in prostoru v pomnilniku).
8 — Uporabljeni pomnilnik. Glede na nastavitve naprave, so na voljo naslednje

možnosti: pomnilnik naprave ( ) ali pomnilniška kartica (

).