Nokia 5228 - Podpora Nokia

background image

Podpora Nokia

Na naslovu www.nseries.com/support ali lokalnem spletnem mestu Nokia poiščite

najnovejšo različico tega priročnika, dodatne informacije, datoteke za prenos in

storitve, povezane z vašo napravo Nokia.

Nastavitvena storitev

Če želite za svoj model telefona prenesti konfiguracijske nastavitve, kot so

večpredstavnostna sporočila, GPRS, e-pošta in druge storitve, obiščite spletno

mesto www.nokia.com/support.

Storitve Nokia Care

Če potrebujete storitve Nokia Care, preverite seznam lokalnih

centrov Nokia Care na spletnem mestu www.nokia.com/

customerservice.

Vzdrževanje

Če naprava potrebuje popravilo, na spletnem mestu www.nokia.com/repair

poiščite najbližji center Nokia Care.

3. Vaša naprava

Namestitev telefona

Ko prvič vklopite napravo, se prikaže aplikacija Namestitev telefona.
Če želite aplikacijo Namestitev telefona zagnati pozneje, izberite Meni >

Aplikacije > Nast. telef..
Povezave naprave nastavite tako, da izberete Nast. čarov..
Če želite prenesti podatke iz združljive naprave Nokia, izberite Izmenjava.
Možnosti, ki so na voljo, so lahko različne.