Nokia 5228 - Polnjenje baterije

background image

Polnjenje baterije

Baterija je bila delno napolnjena v tovarni. Če naprava pokaže skoraj prazno

baterijo, storite naslednje:
1. Polnilnik priključite v električno vtičnico.
2. Polnilnik priključite na napravo.

Hitri začetek

© 2010 Nokia. Vse pravice pridržane.

17

background image

3. Če naprava pokaže polno baterijo, polnilnik najprej iztaknite iz naprave, potem

pa še iz električne vtičnice.

Baterija vam ni treba polniti določen čas, napravo pa lahko uporabljate, medtem

ko se polni. Če je baterija popolnoma prazna, utegne trajati nekaj minut, preden se

bo na zaslonu izpisalo obvestilo o polnjenju in preden boste lahko klicali.

Nasvet: Polnilnik iztaknite iz električne vtičnice, če ga ne uporabljate.

Polnilnik, ki je priklopljen v vtičnico, porablja električno energijo tudi, če ni

povezan z napravo.

Hitri začetek

© 2010 Nokia. Vse pravice pridržane.

18