Nokia 5228 - Vklop naprave

background image

Vklop naprave

1. Pridržite tipko za vklop/izklop.
2. Če naprava zahteva kodo PIN ali kodo za zaklepanje, jo

vnesite in izberite V redu. Številko zbrišete tako, da

izberete

. Koda za zaklepanje je tovarniško

nastavljena na 12345.

3. Izberite svojo lokacijo. Če pomotoma nastavite napačno

lokacijo, izberite Nazaj.

4. Vnesite datum in uro. Če uporabljate 12-urni zapis,

preklapljate med dopoldanskim in popoldanskim časom

tako, da izberete katero koli številko.