Nokia 5228 - Vstavljanje pomnilniške kartice

background image

Vstavljanje pomnilniške kartice

Uporabljajte samo združljive kartice microSD in microSDHC, ki jih je družba Nokia

odobrila za uporabo s to napravo. Nokia uporablja odobrene industrijske standarde

za pomnilniške kartice, vendar vsi izdelki drugih znamk morda ne bodo popolnoma

združljivi s to napravo. Uporaba nezdružljive pomnilniške kartice lahko poškoduje

napravo, kartico ali na njej shranjene podatke.
1. Odprite pokrovček reže za pomnilniško kartico.

Hitri začetek

© 2010 Nokia. Vse pravice pridržane.

16

background image

2. V režo za pomnilniško kartico vstavite združljivo

pomnilniško kartico. Priključki na njej morajo biti obrnjeni

navzgor. Potisnite kartico navznoter. Ko je na mestu, se

slišno zaskoči.

3. Zaprite pokrovček reže za pomnilniško kartico. Poskrbite,

da bo dobro zaprt.