Nokia 5228 - Zamenjava tona zvonjenja

background image

Zamenjava tona zvonjenja

Izberite Meni > Nastavitve in Osebno > Profili.
S profili lahko nastavite tone zvonjenja, opozorilne tone za sporočila in druge zvoke

naprave ter jih prilagodite različnim dogodkom, okoljem in skupinam klicalcev. Če

želite prilagoditi profil, se pomaknite nanj in izberite Možnosti > Prilagodi.

Hitri začetek

© 2010 Nokia. Vse pravice pridržane.

25