Nokia 5228 - Delo z imeni in številkami

background image

Delo z imeni in številkami

Če želite vizitko kopirati, izbrisati ali jo poslati na drugo napravo, vizitko pridržite

in izberite Kopiraj, Zbriši, ali Pošlji vizitko.
Če želite zbrisati več vizitk hkrati, izberite Možnosti > Označi/Odznači, da jih

označite, ter Možnosti > Zbriši, da jih zbrišete.
Glasovno oznako, ki je dodana vizitki, predvajate tako, da izberete vizitko in

Možnosti > Podrob. glasovne oznake > Možnosti > Predvajaj glasov.

oznako.
Pred uporabo glasovnih oznak upoštevajte naslednje:
● Glasovne oznake niso odvisne od jezika, temveč od glasu osebe, ki jih izgovarja.
● Ime morate izgovoriti enako kakor ob snemanju.
● Glasovne oznake so občutljive za šume iz ozadja, zato jih posnemite in

uporabljajte v tihem okolju.

● Zelo kratka imena ne bodo sprejeta. Uporabljajte dolga imena in se izogibajte

podobnim imenom za različne številke.

Opomba: Uporaba glasovnih oznak je v hrupnem okolju ali v sili lahko

otežena, zato se nikoli ne zanašajte samo na glasovno klicanje.

Imenik

© 2010 Nokia. Vse pravice pridržane.

47