Nokia 5228 - Privzete številke in naslovi

background image

Privzete številke in naslovi

Vizitki lahko dodelite privzete številke in naslove. Če ima vizitka več številk ali

naslovov, lahko na neko številko ali naslov enostavno pokličete ali tja pošljete

sporočilo. Privzeta številka je uporabljena tudi pri glasovnem klicanju.
1. V imeniku izberite vizitko.
2. Izberite Možnosti > Privzete.
3. Izberite številko ali naslov, ki naj bosta privzeta, in možnost Določi.
4. Izberite številko ali naslov, ki ga želite nastaviti za privzetega.
5. Če želite zapustiti privzeti pogled in shraniti spremembe, tapnite zunaj pogleda.