Nokia 5228 - Storitve kartice SIM

background image

Storitve kartice SIM

Informacije o razpoložljivosti in uporabi storitev kartice SIM dobite pri izdajatelju

vaše kartice SIM, tj. pri ponudniku omrežne storitve ali drugem prodajalcu.