Nokia 5228 - Imenik SIM

background image

Imenik SIM

Prikaz imen in številk, shranjenih na kartici SIM, v imeniku naprave nastavite tako,

da izberete Možnosti > Nastavitve > Prikazani imenik > Kartica SIM. Vizitke

na kartici SIM lahko dodajate, urejate ali kličete.
Številke, ki jih shranite v imenik, se na kartico SIM morda ne shranijo samodejno.

Če jih želite shraniti na kartico SIM, izberite vizitko in Možnosti > Kopiraj >

Kartica SIM.
Če želite določiti, ali se nove vizitke shranijo v napravo ali na kartico SIM, izberite

Možnosti > Nastavitve > Privzeti pomn. za shran. > Pomnilnik telefona ali

Kartica SIM.