Nokia 5228 - Omejeno klicanje

background image

Omejeno klicanje

Izberite Meni > Imenik in Možnosti > Številke na kartici SIM > Vizitke za

omej. klic..
S storitvijo omejenega klicanja lahko omejite klice iz naprave na določene

telefonske številke. Storitve ne podpirajo vse kartice SIM. Več informacij lahko

dobite pri svojem ponudniku storitev.
Klici na uradno številko za klice v sili, ki je programirana v vašo napravo, naj bi bili

mogoči, tudi če so uporabljene varnostne funkcije, ki omejujejo klice (npr. zapore

Imenik

© 2010 Nokia. Vse pravice pridržane.

49

background image

klicev, zaprta skupina uporabnikov in omejeno klicanje). Funkciji za zaporo klicev

in za preusmeritev klicev ne moreta biti vključeni hkrati.
Če želite vključevati in izključevati omejeno klicanje ter urejati seznam dovoljenih

številk, potrebujete kodo PIN2. Kodo PIN2 dobite pri svojem ponudniku storitev.
Izberite Možnosti in med naslednjim:
Vključi omejeno klicanje — Vključite omejeno klicanje.

Izključi omejeno klicanje — Izključite omejeno klicanje.

Nova vizitka SIM — Vnesite ime vizitke in telefonsko številko, ki jo je dovoljeno

klicati.

Dodaj iz Imenika — Kopirajte vizitko iz Imenika na seznam za omejeno klicanje.
Če želite pošiljati besedilna sporočila na številke, shranjene na kartici SIM, ko je

vključeno omejeno klicanje, morate na seznam dovoljenih številk dodati številko

sporočilnega centra.

7. Sporočila

Glavni prikaz menija Sporočila

Izberite Meni > Sporočila (omrežna storitev).
Novo sporočilo ustvarite tako, da izberete Novo sporočilo.

Nasvet: Če se želite izogniti ponovnemu pisanju sporočil, ki jih pogosto

pošiljate, uporabite besedila v mapi Predloge v Mojih mapah. Ustvarite lahko

tudi nove predloge po meri in jih shranite.

Meni Sporočila vsebuje naslednje mape:

Prejeto — Tu se shranijo prejeta sporočila, razen e-pošte in sporočil v celici.

Moje mape — Sporočila lahko uredite po mapah.

Nabiralnik — Povežite se z oddaljenim poštnim nabiralnikom in naložite

nova e-poštna sporočila ali brez povezave preglejte že naložena.

Osnutki — V tej mapi so shranjeni osnutki sporočil, ki jih niste poslali.