Nokia 5228 - Toni zvonjenja, slike in besedilo za vizitke

background image

Toni zvonjenja, slike in besedilo za vizitke

Za vizitko ali skupino lahko določite ton zvonjenja, za vizitko pa lahko določite še

sliko in besedilo ob klicu. Ko vas pokliče oseba, za katero ste ustvarili vizitko,

naprava predvaja izbrani ton zvonjenja in prikaže besedilo ali sliko (če je številka

klicatelja na voljo in jo naprava prepozna).
Če želite dodati ton zvonjenja vizitki ali skupini vizitk, izberite vizitko ali skupino

vizitk in Možnosti > Ton zvonjenja ter ton zvonjenja.
Če želite vizitki dodati besedilo, izberite vizitko in Možnosti > Dodaj bes. opoz.

na klic. Z dotikom besedilnega polja vnesite besedilo in izberite .
Če želite vizitki, shranjeni v pomnilniku naprave, dodati sliko, izberite vizitko,

Možnosti > Dodaj sliko, in sliko iz galerije.
Ton zvonjenja odstranite tako, da na seznamu tonov izberete Privzeti ton.
Če želite pregledati, spremeniti ali odstraniti vizitki dodano sliko, izberite vizitko,

Možnosti > Slika in želeno možnost.