Nokia 5228 - Informacije o bateriji in polnilniku

background image

Informacije o izdelku in varnostne informacije

© 2010 Nokia. Vse pravice pridržane.

119

background image

Če je baterija popolnoma prazna, utegne trajati nekaj minut, preden se bo na

zaslonu izpisalo obvestilo o polnjenju in preden boste lahko klicali.
Varno odstranjevanje. Preden odstranite baterijo, napravo vedno izklopite in jo

ločite od polnilnika.
Pravilno polnjenje. Ko polnilnika ne uporabljate, ga iztaknite iz električne vtičnice

in naprave. Popolnoma polne baterije ne puščajte priključene na polnilnik, saj lahko

čezmerno polnjenje skrajša življenjsko dobo baterij. Če popolnoma napolnjene

baterije ne uporabljate, se čez nekaj časa sprazni sama od sebe.
Baterije ne izpostavljajte izjemno nizkim ali visokim temperaturam. Baterijo vedno

hranite na temperaturi med 15 in 25 °C. Izjemno visoke ali nizke temperature

zmanjšujejo zmogljivost in življenjsko dobo baterije. Če je baterija v napravi vroča

ali hladna, naprava morda nekaj časa ne bo delovala. Delovanje baterije je zlasti

omejeno pri temperaturah pod lediščem.
Ne povzročite kratkega stika. Ta lahko nastane, če s kakim kovinskim predmetom

(kovancem, sponko, peresom) sklenete pozitivni (+) in negativni (–) pol baterije

(kovinska trakova na bateriji), na primer kadar prenašate rezervno baterijo v žepu

ali torbi.Kratki stik lahko poškoduje baterijo ali predmet, ki ga je sprožil.
Odlaganje. Ne mečite izrabljenih baterij v ogenj, saj jih lahko raznese. Baterije

zavrzite skladno z lokalnimi predpisi. Če je mogoče, jih reciklirajte. Ne odvrzite jih

v smetnjak za hišne odpadke.
Puščanje. Celic ali baterij ne smete razstaviti, prerezati, odpreti, upogniti, prebosti

ali raztrgati. Če baterija pušča, tekočina ne sme priti v stik s kožo ali očmi. Če se to

zgodi, takoj sperite prizadete predele z vodo ali poiščite zdravniško pomoč.
Poškodba. Baterije ne spreminjajte in ne predelujte, vanjo ne skušajte vstaviti

tujkov ter je ne potapljajte in ne izpostavljajte vodi ali drugim tekočinam.

Poškodovane baterije lahko raznese.
Pravilna uporaba. Baterijo uporabljajte samo za namene, za katere je narejena.

Nepravilna uporaba baterije lahko povzroči požar, eksplozijo ali drugo nevarnost.

Če vam naprava ali baterija pade iz rok, zlasti na trdo površino, in mislite, da je

baterija poškodovana, jo odnesite na servis, da jo pregledajo, preden jo spet

Informacije o izdelku in varnostne informacije

© 2010 Nokia. Vse pravice pridržane.

120

background image

uporabite. Nikoli ne uporabljajte poškodovanih polnilnikov ali baterij. Pazite, da