Nokia 5228 - Informacije o potrditvi (SAR)

background image

Informacije o potrditvi (SAR)

Ta mobilna naprava ustreza zahtevam za izpostavljenost radijskim valovom.
Vaša mobilna naprava je radijski oddajnik in sprejemnik. Načrtovana je tako, da ne

presega emisijskih omejitev za izpostavljenost radijskim valovom, kot jih

priporočajo mednarodne smernice. Te smernice je razvila neodvisna znanstvena

organizacija ICNIRP in vključujejo varnostno rezervo, ki zagotavlja varnost vseh

oseb, ne glede na starost in zdravstveno stanje.
Smernice o izpostavljenosti za mobilne naprave uporabljajo merilno enoto, znano

kot Specific Absorption Rate (specifična stopnja absorpcije, SAR). Smernice ICNIRP

določajo omejitev SAR na 2,0 vata na kilogram (W/kg) na 10 gramov tkiva.

Preskušanje za vrednost SAR se izvaja v standardnih položajih delovanja, pri čemer

deluje oddajnik naprave z največjo močjo v vseh testiranih frekvenčnih pasovih.

Dejanska vrednost SAR delujoče naprave utegne biti manjša kot največja vrednost,

saj je naprava narejena tako, da oddaja samo toliko moči, kolikor je potrebno za

Informacije o izdelku in varnostne informacije

© 2010 Nokia. Vse pravice pridržane.

126

background image

dosego omrežja. Moč se spreminja glede na različne dejavnike, na primer

oddaljenost od bazne postaje omrežja.
Najvišja vrednost SAR po smernicah ICNIRP za uporabo naprave ob ušesu je 1,10 W/

kg .
Ob uporabi naprave z dodatno opremo se lahko vrednosti SAR spremenijo. Vrednosti

SAR se lahko razlikujejo glede na zahtevane merilne in preizkusne postopke v državi

ter glede na omrežno frekvenčno območje. Dodatne informacije o vrednostih SAR

so morda na voljo na spletnem mestu www.nokia.com pri informacijah o izdelku.

Informacije o izdelku in varnostne informacije

© 2010 Nokia. Vse pravice pridržane.

127