Nokia 5228 - Klici v sili

background image

Klici v sili

Pomembno: Ta naprava deluje prek radijskih signalov, omrežij mobilne in

stacionarne telefonije ter funkcij, ki jih nastavi uporabnik. Če vaša naprava podpira

glasovne klice po internetu (internetne klice), vključite internetne klice in funkcijo

mobilnega telefona. Če je vključeno oboje, bo naprava skušala vzpostaviti klic v sili

z uporabo mobilnega omrežja in storitve za internetno telefonijo. Ne moremo

jamčiti povezave v vseh razmerah. Kadar gre za nujne komunikacije (npr. pri klicih

za nujno zdravstveno pomoč), se nikoli ne zanašajte samo na brezžično napravo.
Kako klicati v sili:
1. Če naprava ni vključena, jo vključite. Preverite, ali je moč signala zadostna. Morda

boste morali poskrbeti tudi za naslednje (odvisno od vrste naprave):

Informacije o izdelku in varnostne informacije

© 2010 Nokia. Vse pravice pridržane.

125

background image

● Vstavite kartico SIM, če jo naprava uporablja.
● Onemogočite omejitve klicev, če ste jih vključili v napravi.
● Spremenite profil iz načina profila brez povezave v aktivni profil.
● Če so zaslon in tipke zaklenjene, premaknite stikalo za zaklepanje na strani

naprave, da jih odklenete.

2. Pritisnite tipko Končaj kolikor krat je treba, da se vsebina zaslona zbriše in je

naprava pripravljena za klice.

3. Aplikacijo za klicanje odprete tako, da izberete Telefon ali .
4. Vnesite številko za klice v sili, ki velja za vašo sedanjo lokacijo. Številke za klice

v sili se razlikujejo od lokacije do lokacije.

5. Pritisnite klicno tipko.
Pri klicu v sili čim natančneje navedite vse potrebne podatke. Vaša mobilna naprava

je lahko edino sredstvo komunikacije na prizorišču nesreče. Klica ne končajte, dokler

vam tega ne dovoli klicana služba.