Nokia 5228 - Medicinske naprave

background image

Medicinske naprave

Delovanje radiooddajne opreme, tudi mobilnega telefona, lahko moti delovanje

neustrezno zaščitenih medicinskih naprav. Povprašajte zdravnika ali proizvajalca

medicinske naprave, ali je ustrezno zaščitena pred zunanjimi radiofrekvenčnimi

vplivi. Izklopite napravo povsod, kjer je označeno, da je njena uporaba

Informacije o izdelku in varnostne informacije

© 2010 Nokia. Vse pravice pridržane.

123

background image

prepovedana. V bolnišnicah ali zdravstvenih ustanovah morda uporabljajo

medicinsko opremo, občutljivo za zunanjo radiofrekvenčno energijo.