Nokia 5228 - Slušni pripomočki

background image

Slušni pripomočki
Nekatere digitalne brezžične naprave lahko motijo delovanje nekaterih slušnih

pripomočkov.