Nokia 5228 - Vsajene medicinske naprave

background image

Vsajene medicinske naprave
Proizvajalci medicinskih naprav priporočajo uporabo mobilne naprave na razdalji

vsaj 15,3 centimetra (6 palcev) od vsajene medicinske naprave, kot je srčni

spodbujevalnik ali kardioverter defibrilator, da bi se izognili morebitnim motnjam

v zadnji. Osebe, ki uporabljajo take naprave:
● naj imajo mobilno napravo vedno vsaj 15,3 centimetra (6 palcev) od medicinske

naprave;

● naj mobilne naprave ne nosijo v naprsnem žepu;
● naj držijo mobilno napravo ob ušesu na nasprotni strani od medicinske naprave;
● naj izklopijo mobilno napravo, če zaradi kakršnega koli razloga sumijo, da je

prišlo do motenj;

● naj upoštevajo navodila proizvajalca vsajene medicinske naprave.
Če imate kakršna koli vprašanja o uporabi mobilne naprave skupaj z vsajeno

medicinsko napravo, se obrnite na svojega zdravnika.