Nokia 5228 - Nevarnost eksplozije

background image

Nevarnost eksplozije

Na območjih, kjer lahko pride do eksplozije, napravo izklopite. Upoštevajte vse

opozorilne znake. Iskre lahko na teh območjih povzročijo eksplozijo ali zanetijo

požar ter povzročijo hude telesne poškodbe ali smrt. Napravo izklopite na mestih,

kjer se rezervoarji polnijo z gorivom, na primer v bližini bencinskih črpalk.

Upoštevajte prepovedi v skladiščih ali prostorih za distribucijo goriva, v kemičnih

obratih ali tam, kjer poteka razstreljevanje. Kraji, kjer obstaja nevarnost eksplozije,

so pogosto, vendar ne vedno, jasno označeni. Sem spadajo kraji, kjer morate po

navadi ugasniti motor vozila, ladijska podpalubja, skladišča za shranjevanje in

prečrpavanje kemikalij ter kraji, kjer je v zraku veliko hlapov kemikalij ali drobnih

delcev, kot so zrnca, prah ali kovinski delci. Pri proizvajalcih vozil, ki za gorivo

uporabljajo tekoči plin (npr. propan ali butan), preverite, ali je napravo varno

uporabljati v bližini takih vozil.