Nokia 5228 - Okolje delovanja

background image

Okolje delovanja

Ta naprava ustreza smernicam za izpostavljenost radijskemu sevanju, kadar jo

uporabljate v običajnem položaju ob ušesu ali kadar je od telesa oddaljena najmanj

1,5 centimetra. Če med uporabo napravo nosite s torbico, pasom ali držalom, naj ti

ne vsebujejo kovine, izdelek pa naj bo od telesa oddaljen toliko, kot je navedeno

zgoraj.
Da bi lahko ta naprava prenašala podatkovne datoteke ali sporočila, mora imeti

kakovostno povezavo z omrežjem. Če ni na voljo ustrezne povezave, lahko pride do

odložitve prenosa podatkovnih datotek ali sporočil. Upoštevajte navodila za

razdaljo od telesa, dokler prenos ni končan.
Deli naprave so magnetni, zato utegnejo privlačiti kovinske predmete. V bližino

naprave ne polagajte kreditnih kartic in drugih magnetnih medijev, ker se lahko na

njih shranjeni podatki zbrišejo.
Naprava se bo med daljšim delovanjem na primer aktivna hitra podatkovna

povezava morda segrela. To je praviloma normalno. Če menite, da naprava ne deluje

pravilno, jo odnesite v popravilo na najbližji pooblaščeni servis.