Nokia 5228 - Vozila

background image

Vozila

Radiofrekvenčni signali lahko motijo delovanje elektronskih sistemov v vozilu, če

niso ustrezno zaščiteni ali če so nepravilno vgrajeni (npr. elektronsko vbrizgavanje

goriva, protiblokirni zavorni sistemi, elektronski nadzor hitrosti in sistemi zračnih

blazin). Več informacij lahko dobite pri proizvajalcu vozila ali opreme zanj.
Napravo naj servisira ali jo vgrajuje v vozilo samo strokovno osebje. Nepravilna

vgradnja ali servisiranje sta lahko nevarna in lahko izničita garancijo. Redno

preverjajte, ali je vsa brezžična oprema v vašem vozilu pravilno vgrajena in ali deluje

pravilno. Ne hranite in ne prenašajte vnetljivih tekočin, plinov ali eksplozivnih snovi

Informacije o izdelku in varnostne informacije

© 2010 Nokia. Vse pravice pridržane.

124

background image

v istem prostoru kot napravo, njene dele ali dodatno opremo. Upoštevajte, da se

zračne blazine napihnejo zelo silovito. Zato ne odlagajte naprave ali dodatne

opreme v območju, ki ga zasede napihnjena blazina.
Izključite napravo, še preden se vkrcate v letalo. Uporaba brezžičnih naprav v letalu

lahko nevarno zmoti delovanje letala in je lahko nezakonita.