Nokia 5228 - Nega naprave

background image

Nega naprave

Vaša naprava je vrhunsko zasnovana in izdelana, zato je treba z njo skrbno ravnati.

Če boste upoštevali spodnje predloge, boste lažje zaščitili garancijo svoje naprave.
● Skrbite, da bo naprava vedno suha. Padavine, vlaga in vse tekočine lahko

vsebujejo mineralne primesi, ki povzročajo korozijo elektronskih vezij. Če se

Informacije o izdelku in varnostne informacije

© 2010 Nokia. Vse pravice pridržane.

121

background image

naprava zmoči, iz nje odstranite baterijo in pustite, da se naprava popolnoma

posuši, preden baterijo znova namestite.

● Ne uporabljajte in ne hranite naprave v prašnem ali umazanem okolju. Njeni

gibljivi in elektronski deli se lahko poškodujejo.

● Naprave ne hranite na vročini ali mrazu. Visoke temperature lahko skrajšajo

življenjsko dobo elektronskih naprav, poškodujejo baterije in izkrivijo ali stopijo

nekatere vrste plastike. Ko se naprava segreje z nizke na običajno temperaturo,

se v njeni notranjosti nabere vlaga, ki lahko poškoduje elektronska vezja.

● Naprave ne skušajte odpirati kako drugače, kot je opisano v tem priročniku.
● Varujte jo pred padci, udarci in tresljaji. Grobo ravnanje lahko poškoduje notranja

elektronska vezja in fine mehanske dele.

● Za čiščenje ne uporabljajte kemikalij, čistil ali močnih detergentov. Površino

naprave čistite samo z mehko, čisto in suho krpo.

● Naprave ne barvajte. Barva lahko zlepi gibljive dele in prepreči pravilno

delovanje.

● Uporabljajte samo priloženo ali odobreno rezervno anteno. Z neodobrenimi

antenami, prilagoditvami ali priključki lahko poškodujete napravo in kršite

predpise o radijskih napravah.

● Polnilnike uporabljajte v zaprtih prostorih.
● Varnostno kopirajte vse podatke, ki jih želite ohraniti, na primer imenik in

koledarske beležke.

● Da bi zagotovili čim boljše delovanje, napravo občasno ponastavite tako, da jo

izklopite in odstranite baterijo.

Ti predlogi veljajo enako za napravo in za baterije, polnilnike ali dodatno opremo.