Nokia 5228 - Recikliranje

background image

Recikliranje

Elektronske izdelke, baterije in embalažo, ki jih ne potrebujete več, odnesite na

ustrezno zbirališče. Tako boste preprečili škodljive posledice nenadziranega

odlaganja odpadkov in spodbudili recikliranje materialnih virov. Okoljske

informacije in navodila za recikliranje izdelkov Nokia najdete na spletnem mestu

Informacije o izdelku in varnostne informacije

© 2010 Nokia. Vse pravice pridržane.

122

background image

www.nokia.com/werecycle ali nokia.mobi/werecycle, če uporabljate mobilno

napravo.