Nokia 5228 - Naročanje na spletni vir

background image

Naročanje na spletni vir

Svojih priljubljenih spletnih mest vam ni treba redno obiskovati, da bi spremljali

novosti na njih. Naročite se lahko na spletne vire in samodejno pridobite povezave

do najnovejših vsebin.
Izberite Meni > Internet > Splet.
Spletni viri na spletnih straneh so običajno označeni z

. Uporabljajo se na primer

za skupno rabo naslovov najnovejših novic ali spletnih dnevnikov.
Obiščite spletni dnevnik ali spletno stran, ki vsebuje spletni vir, in izberite >

ter želeni vir.
Posodabljanje vira — V prikazu Spletni viri izberite in pridržite vir ter v pojavnem

meniju izberite Osveži.
Nastavitev vira za samodejno posodabljanje — V prikazu Spletni viri izberite in

pridržite želeni vir ter iz pojavnega menija izberite Uredi > Samodejne

posodobitve.

14. Povezovanje

Naprava ponuja več možnosti za povezovanje z internetom ali združljivimi

računalniki in drugimi napravami.