Nokia 5228 - Podaljšanje časa delovanja baterije

background image

Podaljšanje časa delovanja baterije

Številne funkcije v napravi hitreje porabljajo energijo baterije in tako skrajšajo čas

njenega delovanja. Če želite varčevati z energijo baterije, upoštevajte naslednje:
● Zaradi funkcij, ki uporabljajo povezavo Bluetooth, ali omogočanje delovanja

takih funkcij v ozadju, medtem ko uporabljate druge funkcije, je poraba baterije

večja. Izključite povezavo Bluetooth, kadar je ne potrebujete.

● Če ste v nastavitvah povezave izbrali Povezava za paketni pr. > Ko je na voljo

in omrežje za paketni prenos podatkov (GPRS) ni v dosegu, poskuša naprava v

rednih presledkih vzpostaviti povezavo za paketni prenos podatkov. Če želite

podaljšati čas delovanja naprave, izberite Povezava za paketni pr. > Po

potrebi.

● Če se moč omrežnega signala na območju, kjer ste, zelo spreminja, mora naprava

nenehno iskati razpoložljivo omrežje. To povečuje porabo energije.

● Osvetlitev zaslona porabi precej energije baterije. V nastavitvah zaslona lahko

prilagodite svetlost zaslona in spremenite časovno obdobje, po katerem se

izključi osvetlitev. Izberite Meni > Nastavitve in Telefon > Zaslon > Svetlost

ali Čas osvetlitve.

Iskanje pomoči

© 2010 Nokia. Vse pravice pridržane.

12

background image

● Če pustite, da se aplikacije izvajajo v ozadju, se poraba energije poveča. Če želite

dostopati do aplikacij, ki jih ne uporabljate, pridržite menijsko tipko in izberite

aplikacijo.