Nokia 5228 - Pomoč v napravi

background image

Pomoč v napravi

Pri uporabi aplikacij v napravi si lahko pomagate z vgrajenimi navodili.
Pomoč odprete v glavnem meniju tako, da izberete Meni > Pomoč in aplikacijo,

za katero želite prebrati navodila.
Ko je odprta ena od aplikacij, dostopate do besedila pomoči za trenutni prikaz tako,

da izberete Možnosti > Priročnik za uporabo.
Ko berete navodila, spremenite velikost besedila pomoči tako, da izberete

Možnosti > Pomanjšaj pisavo ali Povečaj pisavo.
Na koncu besedila pomoči boste morda našli povezave do sorodnih tem. Če izberete

podčrtano besedo, se prikaže kratka razlaga. Pomoč uporablja naslednje kazalnike:

Povezava do sorodne teme pomoči. Povezava do aplikacije, ki je omenjena v

besedilu.
Ko berete navodila, lahko izberete Možnosti > Prikaži odprte aplikac. in želeno

aplikacijo, da preklapljate med pomočjo in aplikacijo, ki je odprta v ozadju.